ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Στα πλαίσια των δράσεων που πραγματοποιούνται στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου, σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό, φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν ανώνυμα οι μαθητές μας ηλεκτρονικά, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και να ενεργήσουμε ανάλογα για την καταπολέμησή του.

You are not eligible to take this questionnaire.